Do you have a product enquiry?

Mitutoyo Form Ölçüm Sistemleri yüzey pürüzlülüğü hayati faktörü de dahil olmak üzere, yarıçaplı ve silindirik, düz ve birleşik eğimli karmaşık şekillerin verimli biçimde değerlendirilmesi için mevcuttur. Her sistem verimlilik, çok yönlülük, yapım kalitesi, eğitim ve servis desteği açısından mükemmel bir yatırımı temsil etmektedir.

Her bir sistem bileşeni maksimum performans sağlamak için son CAD teknikler kullanılarak tasarlanmış ve amaca en uygun malzemelerden, uzun kullanım ömrü garantisi ile metroloji alanında eşi olmayan teknoloji uzmanlığıyla çizilmiştir.

Kullanılan temaslı problar ölçüm yöntemiyle özgün bir şekilde eşleşir ve inanılmaz bir hassasiyete sahiptir ve kesinlik taşır. Bu iş için atanan analiz yazılımı ölçümleri zamanında yorumlayarak günümüzün hızlı üretim süreçleri ile uyum sağlar.